Een grote droom werd waar!

Met een grote financiële steun van de vereniging Step by Step e.V. (v.z.w.), gevestigd in Münster (Noordrijn-Westfalen), was het mogelijk, licht in de deels erbarmelijke houten hokken van onze kinderen te brengen. De houten hokken zonder stromed water en elektra-aansluiting werden in het algemeen door stookplaatsen of kerosine-lampjes verlicht. De nacht komt plotseling in Kenia, rond 19 uur, dus moet vroeg een lichtbron worden benut. De kinderen, die een heel lange weg naar school hebben en thuis nog moeten werken, vinden vaak eerst in de avonduren de tijd om hun huiswerk te doen. De tot nu toe benutte kerosine-lampjes zijn op grond van de bij de verbranding opkomende gassen en het inferieure licht een groot gevaar voor luchtwegen en ogen en dus voor de gezondheid van de kinderen. De benutting van solar-lampjes, die lichter zijn, beschermt niet alleen de gezondheid van de kinderen, maar ook het milieu. Door de financiële steun van de vereniging Step by Step e.V. (v.z.w.) konden 20 hokken met solar-lampjes werden verzorgd. Daarvoor onze hartelijke dank!

Verdere informatie over de vereniging Step by Step e.V. (v.z.w.) vindt u op de website:
http://www.stepbystep-muenster.de/step/

Menu