Peetschap

De vereniging Watoto Visions e.V. (v.z.w.) wordt grotendeels door donaties uit verschillende activiteiten gefinancierd. Om de zekerheid en continuïteit van de financiering te kunnen waarborgen, bieden wij sind enige tijd peetschappen aan. Door de peetschap met de door onz begeleidde wezen wordt een directe contact mogelijk. De peet kan doorgaans schriftelijk met zijn petekind contact opnemen en op die manier veel over de levensomstandigheden in Kenia ervaren.
De kinderen in Kenia schrijven ijverig brieven aan hun peten en verheugen zich over reacties uit Europa. Als peet ontvangt u regelmatig actuele foto’s van uw petekind(eren) en informatie over hun familie, hobby’s, interesses en opleidingsstatus. De brieven van de peten vereisen een bepaald mate aan fijngevoeligheid omdat de kinderen in Kenia onder primitieve omstandigheden leven. Een stenen huijs zien ze vaak al als luxe aan. Volgens onze inschatting is een bedrag van 25 euro per maand een adequate donatie, waarbij deze bedrag niet een enkele kind maar alle kinderen ten goede komt. Als een vereniging zonder winst kunnen wij jaarlijks een fiscale attest uitreiken die u bij uw belastingsdienst kunt inleveren. Mocht u in een peetschap geïnteresserd zijn, kunt u graag met ons contact opnemen.

Menu