De Toekomst

We proberen nu en in de toekomst de volgende punten na te streven:

• Het opzetten van een systeem, dat de kinderen op latere leeftijd zichzelf volledig kunnen verzorgen en onderhouden.

• De vereniging zal zich inzetten om o.a. grond en weidegrond te kopen.

• De vereniging zal zich kinderen met zeer specifieke kwaliteiten ondersteunen en begeleiden. Selectie zal plaatsvinden d.m.v. aanleg en enthousiasme.

• Voortvloeiend uit deze specifieke kwaliteiten(b.v. houtbewerking, kleding ) van de kinderen, willen wij werkplaatsen bouwen. We zullen de kinderen daarin verder begeleiden.

Menu